top of page
Yannick Wijnants.jpg

YANNICK WIJNANTS - BE

 

Artista belga e restauratore di pianoforti che lavora a PARIGI (FR) e HASSELT (BE)

La mia volatilità in tutto ciò che faccio, la mia forza motrice, il mio carburante. Nella diversità trovo tutte le risposte, e qui sta la volatilità di una volta. Volatilità nel fare un disegno, un'immagine che si visualizza in poco tempo, su carta, in un movimento, in un contorno, in una melodia o in una foto.

Atmosfera come sinonimo di volatilità. Va e viene inosservato. È lì, lo sento e poi contrattacco. Ambiente, quello che si presenta davanti a noi, è quello che ci dà il senso della realtà. Posso frammentare, cambiare la mia prospettiva. Un'idea piena di volatilità. Voglio avvicinarmi e interpretare, per dare la sensazione che l'intuizione abbia parlato e che lo spettatore ne sia il testimone in questo momento.

La miniatura è un'iperrealtà. Realtà in cima alla realtà. Un paradosso, ma tattile, tangibile e ancora più reale come la realtà. La miniatura può anche essere qualcosa di veramente grande, sottratto dalla sua proporzione effettiva. Crea il proprio ambiente. L'ambiente, lo spazio e la posizione giocano un ruolo importante, a volte il ruolo principale.

Trovo la mia ispirazione in tutto ciò che accade intorno a me. La ricerca di ciò che è reale. Vado in estasi sull'analisi di un senso totale, ma mi lascio stupire ancora una volta e lo vado oltre. Sono alla ricerca di ciò che deve essere raccontato, solo una breve storia, né più né meno.

tumblr_mtg9whBy2F1sig7zro9_r1_1280.jpg
tumblr_mtg9whBy2F1sig7zro8_r1_1280.jpg
tumblr_mtg9whBy2F1sig7zro6_1280.jpg

 YANNICK WIJNANTS - BE

 

Belgische kunstenaar en pianorestaurateur werkzaam in PARIJS (FR) en HASSELT (BE)

Mijn vluchtigheid in alles wat ik doe, mijn drijvende kracht, mijn brandstof. In de diversiteit vind ik alle antwoorden, en daarin schuilt de eenmalige vluchtigheid. Vluchtigheid bij het maken van een tekening, een beeld dat in korte tijd gevisualiseerd wordt, op papier, in een beweging, een contour, in een melodie of een foto.

Sfeer als synoniem voor vluchtigheid. Het komt en gaat onopgemerkt. Het is daar, ik voel het, en dan sla ik terug. De omgeving, dat wat voor ons opduikt, geeft ons het gevoel van de werkelijkheid. Ik kan fragmenteren, mijn perspectief veranderen. Een idee vol vluchtigheid. Ik wil benaderen en interpreteren, het gevoel geven dat intuïtie heeft gesproken en dat de toeschouwer de getuige is op dit moment.

Miniatuur is een hyperrealiteit. Realiteit bovenop realiteit. Een paradox, maar tactiel, tastbaar en toch reëler als realiteit. Miniatuur kan ook iets heel groots zijn, afgetrokken van de werkelijke proportie. Het creëert zijn eigen omgeving. De omgeving, ruimte en locatie spelen een grote rol, soms de hoofdrol.

Ik vind mijn inspiratie in alles wat er om me heen gebeurt. De zoektocht naar wat echt is. Ik ga in extase over de analyse van een totaal gevoel, maar laat me opnieuw verbazen en verder gaan. Ik ben op zoek naar wat er verteld moet worden, alleen een kort verhaal, niet meer, niet minder.

tumblr_mtg9whBy2F1sig7zro5_1280.jpg
tumblr_mtg9whBy2F1sig7zro7_r1_1280.jpg
tumblr_mtg9whBy2F1sig7zro3_1280.jpg
12901140_1058408797515445_44709472116710

"Lavorare a mano, accordare a orecchio, creare qualcosa dal nulla, dare nuova vita a un pianoforte, questo mi dà la più grande soddisfazione che ci sia."

26733712_1651415131548139_52834192033153
18.jpg

Dove il lavoro manuale della scultura e l'amore instancabile per suonare il pianoforte si incontrano, è qui che risiede la mia passione per l'artigianato del pianoforte. Dopo la mia formazione in scultura presso la Provinciale Hogeschool Limburg, continuo a svilupparmi durante gli studi di accordatura e recupero del pianoforte ad Anversa nei laboratori di Pianomobil. Un forte interesse per il restauro pianistico mi porta a Parigi dove lavoro per due anni come restauratore principalmente su pianoforti francesi storici, integrati da alcuni stage in Francia su restauro e tecnologia.

Atelier Herkenrode, il cui nome è ispirato all'Abbazia di Herkenrode, dove l'Abbazia ha avuto una notevole importanza nella creazione e nella crescita della città di Hasselt, emana una sensazione di tradizione, artigianato e storia.

"Met de hand werken, op het gehoor stemmen, iets uit het niets creëren, een piano nieuw leven inblazen, dat geeft mij de grootste voldoening die er is."

16903167_1327289347294054_14616160707066
10835132_863679003655093_520193494575500

Waar het handwerk van beeldhouwkunst en de onvermoeibare liefde voor pianospelen samenkomen, daar ligt mijn passie voor het pianospel. Na mijn opleiding beeldhouwkunst aan de Provinciale Hogeschool Limburg, blijf ik me ontwikkelen tijdens pianostem- en herstelstudies in Antwerpen in de ateliers van Pianomobil. Een sterke interesse in pianorestauratie brengt mij naar Parijs waar ik twee jaar als restaurateur voornamelijk aan historische Franse piano's werk, aangevuld met enkele stages in Frankrijk op het gebied van restauratie en techniek.

Atelier Herkenrode, wiens naam is geïnspireerd op de Abdij van Herkenrode, waar de Abdij een grote rol speelde in het ontstaan ​​en de groei van de stad Hasselt, ademt een gevoel van traditie, vakmanschap en geschiedenis uit.

bottom of page