top of page

REGISTRO 

INSCHRIJVEN

QUOTA DI ISCRIZIONE + PAGAMENTO

 

Per i moduli 1 e 2, si pagano 420,- euro per 24 settimane di insegnamento (2 ore a settimana). Il pagamento può essere effettuato in 1 o 2 volte (per modulo) o mensilmente (solo per gli studenti). Inoltre, per diventare membro della Società Dante Alighieri Comitato di Genk, è necessario pagare una quota una tantum di 25,- euro all'inizio dell'anno scolastico. La quota associativa viene rinnovata annualmente. Per le coppie, la quota associativa è di 40,- euro all'anno.

 

È necessario versare l'intero importo sul conto della Società Dante Alighieri Genk BE 49 7310 4695 7671 citando "Corso Modulo numero (A1/A2/B1/B2/C) - nome + cognome".

 

Solo quando l'intero importo è stato trasferito sul conto bancario della Dante Alighieri Genk e quando abbiamo ricevuto il modulo di iscrizione, la vostra iscrizione è in ordine.

INSCHRIJVINGSGELD + BETALING

Voor module 1 en 2  betaalt u  420,- euro voor 24 lesweken (2 uur per week). De betaling kan in 1 keer of 2 keer (per module) of maandelijks (enkel voor studenten) overgeschreven worden. Om lid te worden van de Società Dante Alighieri Comitato di Genk moet bovendien eenmalig 25,- euro worden betaald aan het begin van het schooljaar. Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks vernieuwd. Voor koppels bedraagt het lidgeld 40,- euro per jaar. 

 

Het volledige bedrag moet worden gestort op de rekening van de Dante Alighieri Vereniging Genk BE 49 7310 4695 7671 onder vermelding van "Cursus Module nummer A1/A2/B1/B2/C - naam + achternaam".

 

Pas wanneer het volledige bedrag is overgemaakt op de bankrekening van de Dante Alighieri Genk en wanneer wij het inschrijvingsformulier hebben ontvangen, is uw inschrijving in orde.

ISCRIZIONE CORSO ITALIANO - ADULTI

qr-code-233395600274051 (1).png
bottom of page