Riccardo Guasco.jpg

RICCARDO GUASCO - IT

 

Riccardo Guasco è un illustratore e un pittore che lavora con una varietà di stili e mezzi - inchiostro, acquerello, acrilico, pennello cinese - oltre a creare illustrazioni digitali per clienti come The New Yorker, Eni, TIM, Diesel, Rizzoli, Baldini & Castoldi, Poste Italiane, Campo Viejo, Giunti, Moleskine, Rapha, Thames & Hudson, DeAgostini, Sole 24 Ore, Emergency e L'Espresso ..

Illustratore e pittore, è dotato di quella peculiare forma di sensibilità in cui la grazia formale va di pari passo con la delicatezza dell'intenzione. Basta guardare una qualsiasi delle sue opere, che sia una pubblicità o la copertina di una rivista, e vedrai sempre quel tocco di meraviglia che è prerogativa di una visione poetica. I lavori risultanti faranno sorridere anche i tuoi occhi.

Riccardo si definisce un uomo innamorato della forma d'arte del manifesto, che vede come uno strumento in grado di educare le persone alla bellezza del mondo. Infatti la straordinaria natura del suo stile puramente pittorico sta proprio nell'ordinarietà di ciò che ritrae, trasformato dalla sua matita in situazioni artistiche. Nello spazio che esiste tra i sogni e la vita quotidiana le figure umane diventano corpi trasfigurati in contorsioni piene di passione, fino a fondersi con gli elementi contestuali circostanti.

Sono digitali ma iniziano sempre con uno schizzo a matita, che viene poi colorato con un pennello prima di essere finito al computer. È chiaramente questa gestazione su carta che conferisce ai suoi disegni una tale leggerezza, la stessa leggerezza che consente a queste creazioni di volare in alto prima di arrivare a terra in campagne pubblicitarie, riviste, libri, cappelli e biciclette.

Riccardo_Guasco_illustration_10.jpg
covers.jpg
acrylic-aquarelle.jpg

 RICCARDO GUASCO - IT

 

Riccardo Guasco is een illustrator en een schilder die werkt met een verscheidenheid aan stijlen en media - inkt, aquarel, acryl, Chinees penseel - naast het maken van digitale illustraties voor klanten zoals The New Yorker, Eni, TIM, Diesel, Rizzoli, Baldini & Castoldi, Poste Italiane, Campo Viejo, Giunti, Moleskine, Rapha, Thames & Hudson, DeAgostini, Sole 24 Ore, Emergency en L'Espresso ..

Als illustrator en schilder is hij begiftigd met die eigenaardige vorm van gevoeligheid waarin formele gratie hand in hand gaat met delicatesse van intentie. Kijk maar naar een van zijn werken, of het nu een advertentie of een tijdschriftomslag is, en je zult altijd het vleugje verwondering zien dat het voorrecht is van een poëtische visie. De resulterende werken zullen ook je ogen laten glimlachen.

Riccardo noemt zichzelf een man die verliefd is op de kunstvorm van de poster, die hij ziet als een hulpmiddel dat mensen kan bijbrengen in de schoonheid van de wereld. In feite ligt de buitengewone aard van zijn puur picturale stijl juist in de alledaagsheid van wat hij portretteert, getransformeerd door zijn potlood in artistieke situaties. In de ruimte die bestaat tussen dromen en het dagelijkse leven worden menselijke figuren lichamen die getransfigureerd zijn in kronkelingen vol passie, totdat ze versmelten met de omringende contextuele elementen.

Ze zijn digitaal, maar beginnen altijd met een potloodschets, die vervolgens met een penseel wordt ingekleurd voordat ze op de computer worden afgewerkt. Het is duidelijk deze draagtijd op papier die zijn tekeningen zo licht geeft - dezelfde lichtheid waardoor deze creaties hoog vliegen voordat ze op de grond komen in reclamecampagnes, tijdschriften, boeken, hoeden en fietsen.

fishinkblog-5016-riccardo-guasco-21.jpg
c6b1d172989763.Y3JvcCw5ODQsNzcwLDIyOSww.
7d0eed86395463.Y3JvcCw5OTksNzgyLDAsNzk.g