La Venerabile Compagnia dei Quochi è un’associazione nata per raccogliere e unificare intorno a sé: cuochi, imprenditori, professionisti, artisti ed appassionati di cucina, arte e cultura in genere, che risiedono su tutto il territorio nazionale e mondiale.

Lo spirito dell’associazione e dei suoi membri è volto a valorizzare attività artistiche, culturali e imprenditoriali, promuovendo: incontri, eventi enogastronomici, mostre, attività di promozione e momenti conviviali, per incentivare la coesione tra gli associati, principalmente sul territorio ma anche in Italia e presso le sedi all’estero, nonché ad accrescere il prestigio dei suoi componenti e di tutte le professionalità che la compongono.

Presidente: Carlo Sansone

Presidente Onorario: Luciano Artusi

Presidente Vicario: Angelo Mazzi

Tesoriere: Lorenzo Lippi

Segretaria: Antonella Pecorari

De eerbiedwaardige Compagnia dei Quochi is een vereniging die is opgericht om zich rond zichzelf te verzamelen en te verenigen: koks, ondernemers, professionals, kunstenaars en liefhebbers van koken, kunst en cultuur in het algemeen, die in het hele land en wereldwijd wonen. De geest van de vereniging en haar leden is gericht op het versterken van artistieke, culturele en ondernemersactiviteiten, het promoten van: ontmoetingen, eet- en wijnevenementen, tentoonstellingen, promotionele activiteiten en gezellige momenten, om de cohesie tussen de leden aan te moedigen, voornamelijk op het grondgebied maar ook in Italië en op kantoren in het buitenland, evenals om het prestige van zijn leden en van alle professionals waaruit het bestaat te vergroten.

Voorzitter: Carlo Sansone

Erevoorzitter: Luciano Artusi

Vice-voorzitter: Angelo Mazzi

Penningmeester: Lorenzo Lippi

Secretaris: Antonella Pecorari

In collaborazione con - in samenweking met   

letterlogo_CMYK_edited.jpg
logo-Stad-Genk.png
19.jpg
de bib.jpg
Logo FIN-ts1593686912.jpg
logo big.jpg

Risstraat 3      -      3600 Genk      -      T:+32/485 12 74 45      E: info.dantealighieri.genk@gmail.com